Objevte s námi kouzlo knih

0

Ochrana osobních údajů

Podívejte se jakým způsobem sbíráme, uchováváme, používáme a chráníme vaše osobní údaje v rámci našeho e-shopu George Publishing.

Pro ochranu vašich práv a zajištění souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR) jsme přijali řadu opatření, která jsou popsána níže.

  1. Sběr a používání osobních údajů

1.1 Registrace účtu: Při registraci účtu na našem e-shopu vás požádáme o určité osobní údaje, jako jsou jméno, e-mailová adresa a fakturační adresa. Tyto údaje jsou nezbytné pro zpracování vaší objednávky a komunikaci s vámi ohledně vašeho účtu.

1.2 Newsletter: Pokud se rozhodnete přihlásit k odběru našeho newsletteru, budeme shromažďovat váš e-mail a další dobrovolně poskytnuté údaje, abychom vám mohli posílat pravidelné obchodní informace a aktualizace.

1.3 Reklamní komunikace: Můžeme vám zasílat obchodní sdělení, která se týkají našich produktů a služeb, pokud jste se k tomu rozhodli nebo pokud je to povoleno platnými zákony. Budeme dodržovat všechny relevantní právní předpisy týkající se reklamy a vždy vám poskytneme možnost odhlásit se z odběru.

1.4 Analýza a personalizace: Můžeme využívat nástroje pro analýzu a personalizaci, jako jsou cookies, ke shromažďování informací o vašem používání našeho e-shopu. Tyto informace nám pomáhají lépe porozumět vašim preferencím a poskytnout vám relevantnější obsah a zážitek.

  1. Sdílení a předávání osobních údajů

2.1 Dodavatelé a služby třetích stran: Můžeme sdílet vaše osobní údaje s důvěryhodnými dodavateli a službami třetích stran, kteří nám poskytují podporu při provozu našeho e-shopu a zpracování objednávek. Tito poskytovatelé jsou povinni chránit vaše osobní údaje v souladu s nařízením GDPR.

2.2 Právní požadavky a ochrana práv: Můžeme odhalit vaše osobní údaje, pokud nám to nařizuje zákon nebo jsme přesvědčeni, že takové jednání je nezbytné pro ochranu našich práv, vašich práv nebo práv třetích stran.

  1. Bezpečnost a uchovávání údajů

3.1 Bezpečnost: Přijímáme opatření na ochranu vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, ztrátou, zneužitím nebo poškozením. Používáme šifrování, zabezpečené přenosové kanály a další technická opatření k zajištění bezpečnosti vašich údajů.

3.2 Uchovávání údajů: Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro který byly shromážděny, pokud neexistují právní nebo obchodní důvody pro jejich další uchovávání. Po vypršení této doby budeme vaše údaje bezpečně vymazávat nebo anonymizovat.

  1. Vaše práva

4.1 Práva subjektů údajů: Máte právo požadovat přístup k vašim osobním údajům, opravu nepřesných údajů, jejich výmaz nebo omezení zpracování. Máte také právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů a právo na přenositelnost údajů. Můžete kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich údajů.

4.2 Kontaktní informace: Pokud chcete využít svá práva nebo mít jakékoli otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, obraťte se na našeho správce ochrany osobních údajů na níže uvedené kontaktní adrese.

Kontaktní adresa správce ochrany osobních údajů: George Publishing s.r.o., IČ: 17707218  Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha
Email: info@georgepublishing.com

  1. Souhlas

Vaším používáním našeho e-shopu a poskytováním svých osobních údajů nám udělujete souhlas se zpracováním vašich údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.